เฟรนด์ชิป บีช รีสอร์ท แอนด์ อัตมันไจ เวลเนส เซ็นเตอร์ (Friendship Beach Resort & Atmanjai Wellness Centre)

ประเภท: รีสอร์ท ระดับ: 3 ดาว คะแนน: 8.4/10 ระดับราคา: 9XX ขึ้นไป   เฟรนด์ชิป บีช รีสอร์ท แอนด์ …